Team: GU9 Blue

GU9 Blue

GU9 Blue

GU9 Blue Team Roster

Katy FloresNicolle GenerauxMaya HaughawoutElla Mendoza
Sarah RobertsKatelyn SmithKennedy StonumSophia Chetti

Coach: Pete Aguirre